Naše stádo

Na našich pastvinách máme v současné době 96 shetlandů. Ovečky jsou v kontrole užitkovosti a mají ekologickou certifikaci.

Stádo tvoří 45 ovcí10 plemenných beranů z linií  Sherlock, Sherwood, Sweet, Potter a Shaman, 10 jehňat a 31 skopců na vlnu.

Plemenní berani